22/9/2012

คืนวันศุกร์ผมนอนดูรายการพราว มีช่วงของรายการที่พาไปชมการสอนจัดดอกไม้ของ "คุณสกุล" นักจัดดอกไม้ไทยชื่อดัง ที่จะสอนการจัดดอกไม้ให้กับครูสอนจัดดอกไม้ที่ประเทศญี่ปุ่น เป็นการจัดดอกไม้ในรูปแบบญี่ปุ่นที่เน้นการใช้ดอกไม้ที่น้อย แต่คุณสกุลได้มีการใส่ดีเทลความเป็นไทยลงไปในผลงาน ผมมองดูวิธีการสอนทีละขั้นตอนช้าๆ คุณสกุลให้ทุกคนได้สัมผัสกับดอกไม้ เข้าใจกับดอกไม้ ดมกลิ่นดอกไม้ ก่อนจะค่อยๆลงมือจัดที่ละขั้นตอน ด้วยเทคนิคและวิธีการพิเศษที่เป็นความชำนาญ จนกลายเป็นงานศิลปะการจัดดอกไม้ที่สวยงาม นี่คือกระบวนการที่เต็มไปด้วยจิตและวิญญาณในงานที่ใส่พลังของผู้สร้างผลงานลงไปด้วย ใส่ลงไปในดอกไม้และการจัดวาง ผมเชื่อว่าพลังเหล่านี้จะมีผลต่อความรู้สึกของผลงาน

ศิลปะการจัดดอกไม้รูปแบบนี้ ใช้ดอกไม้น้อยที่สุดและสร้างความงามที่สุด อาจจะดูเหมือนทำได้ง่าย แต่ความจริงแล้วทำยาก การทำอะไรให้น้อยที่สุด แล้วให้มีพลังที่สุด ถือเป็นสิ่งที่ยากที่สุด ท้าทายที่สุดในการทำงาน เพราะนั่นต้องผ่านกระบวนการคิด ประสบการณ์ และมุมมองที่ดี จนสามารถสร้างผลงานที่โดดเด่นได้ จากการรวมตัวกันของดอกไม้ วัสดุตกแต่งและจิตนาการ สร้างอารมณ์และความรู้สึกให้กับผู้ที่ผ่านมาพบเห็นผลงานของเรา 

แนวคิดนี้เราสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี สอนให้เราใช้เท่าที่จำเป็นต้องใช้ หาความพอดีให้กับชีวิต เมื่อไหร่ก็ตามที่ชีวิตของเรามีความสมดุล ใจเราก็มีความสุข จะทำงานอะไรก็ย่อมที่จะประสบความสำเร็จได้ง่ายกว่าคนอื่นๆ และเราก็ยังสามารถทำงานทุกงานด้วยความรัก ความใส่ใจสร้างผลงานที่ดีให้กับตัวเองและคนอื่นๆเสมอ เบื้องหลังศิลปะของความงามแห่งการจัดดอกไม้ ก็ยังมีคำสอนที่สะท้อนให้เราเห็นถึงแนวคิดในการดำเนินชีวิตได้ เมื่อเราลองมองอะไรให้ลึกลงไปข้างใน เราย่อมได้อะไรดีๆกลับมาใช้ในการดำเนินชีวิตเสมอ เป็นความงามภายในที่ทรงคุณค่าและอยู่ได้นาน