Yves Sant Laurant Style
หนังสือ Yves Sant Laurant Style ปกสีชมพูเล่มนี้ จะพาเราไปรู้จักกับเบื้องหลังการทำงานของ Yves Sant ที่รวมเอาประวัติและแนวคิดในการทำงาน จุดเด่นอยู่ที่ภาพวาดลายเส้นในการออกแบบเสื้อผ้าในแต่ละชุด ความน่ารักของการวาดภาพ โน็ตลายมือสั้นๆที่เขียนบรรยายและเศษผ้าที่ติดไว้ เหมือนเราได้เข้าไปอยู่ในบรรยากาศของการทำงานจริงๆ ............กว่าจะออกมาเป็นผลงานระดับโลกที่สวยงาม ล้วนต้องผ่านกระบวนการทางความคิดและการฝึกฝนอย่างชำนาญจนกลายเป็นแบรนที่มีชื่อเสียงถึงทุกวันนี้