เรียบโก้

ใครว่าหุ่นเพรียวไม่อินเทรน ในขณะที่หุ่นแบบนี้แต่ซ่อนกล้ามเนื้อไว้ข้างในต่างหากที่เป็นหุ่นแนวคลาสสิกตลอดการของวงการแฟชั่นโลก