YSL


ความเรียบง่ายของตัวอักษร Y ที่ซ่อนอยู่ในครื่องใช้ของ YSL ทำได้น่าสนใจเสมอครับ การที่เราจะนำการออกแบบให้ดูกลมกลืนและเป็นธรรมชาติกับผลงานนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ดูเหมือนง่าย เหมือนความรู้สึกที่ถูกซ่อนอยู่ ผู้ที่เป็นเจ้าของหรือผู้ที่ใส่ใจในรายละเอียดเท่านั้นที่จะมองเห็นคุณค่านี้...........