ฉลาดได้อีกนักวิทยาศาตร์นาซ่าของไทยคนนี้ ไม่ธรรมดา เพราะนอกจากจะมีความรู้ทางด้านวิชาการ ดร.วรภัทร์ยังเป็นนักปฏิบัติที่ศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้ากับครูบาอาจารย์สายวัดป่า เล่มนี้ที่มีชื่อว่า "ฉลาดได้อีก" จะช่วยเพิ่มศักยภาพในตัวของทุกท่านให้มีความฉลาดเพิ่มขึ้น อย่าง........มีสติ ครับ ผมไปงานเปิดตัวหนังสือเล่มนี้ ดร.พูดได้สนุกสนานและได้แง่คิดต่างๆกลับมามากมายครับ.....คนไทยเก่งๆควรสนับสนุนครับ