ขุมทรัพย์จากพระไตรปิฎก
ในพระไตรปิฏก ซึ่งถือว่าเป็นสุดยอดหนังสือที่รวบรวมคำสอนของพระพุทธเจ้า พระมหาอุเทนได้นำเอาบางส่วนมาขยายความให้เข้าใจง่ายขึ้นต่อการศึกษา รวมทั้งยังคงเนื้อความเดิมไว้ให้ค้นคว้า ผมเคยไปฝึกวิปัสนากับท่านที่ยุวพุทธิกสมาคม และมีความยินดีที่ได้มีโอกาสไปกราบพระอาจารย์ในงานเปิดตัวหนังสือเล่มนี้ครับ