17/oct/2009

บางครั้งเราคิดว่าชีวิตของเราสุดแสนลำบาก ทรมาณต่างๆนานา ความจริงแล้ว หากเราได้มีโอกาสพูดคุยกับคนอื่นๆ เราจะรู้ว่ามีคนที่ลำบากกว่าเราเยอะ และหลายคนที่ประสบความสำเร็จ ก็ล้วนแต่ผ่านความลำบากมาแล้วทั้งนั้นครับ ความลำบากสอนให้เรารู้จักความสบาย ทั้งการเรียน การทำงาน การใช้ชีวิต ไม่มีใครในโลกไม่เคยผ่านอุปสรรคชีวิต ผ่านมามากเท่าไหร่ก็เก่งมากขึ้นเท่านั้น เป็นกำลังใจให้กับทุกท่านที่ต้องการแรงบันดาลในการดำเนินชีวิตครับ ^_^


ชีวิตดารา ผมเองไม่ได้เป็นดารา และไม่ได้อยากเป็นดารา ความมีชื่อเสียงแลกมาด้วยการสูยเสียอิสระภาพครับ สามารถใช้ไปในแง่ดีหรือร้ายก็ได้ ทุกวันนี้ผมทำงานที่ผ่านดาราหลายคน รวมทั้งบุคคลที่มีชื่อเสียง ผมไม่ได้รู้สึกว่าเป็นอาชีพที่วิเศษแต่อย่างใด เพราะกว่าจะได้ผลงานหนึ่งชิ้น ดาราก็ต้องเหนื่อยและมีกระบวนการมากมาย อยากให้คนได้เห็นเบื้องหลังการทำงาน อาชีพที่วัยรุ่นใฝ่ฝัน ถ้าได้มาสัมผัส อาจจะเปลี่ยนความคิดไปเลยก็ได้ครับ สิ่งสำคัญคือการวางตัว คุณภาพของงาน และความรับผิดชอบ ผมศรัทธาดาราหลายคน รวมทั้งคนมีชื่อเสียงหลายท่าน เพราะศรัทธาในความดีและการทำงาน มากกว่าภาพลักษณ์ภายนอกครับ