13/11/2011

สวัสดีเช้าวันอาทิตย์ครับ วันหยุดพักผ่อนของทุกท่าน วันสบายๆให้เราได้มีเวลาอยู่บ้านหรือไม่ก็อยู่ครอบครัว ส่วนผมก็ยังมีงานที่ต้องทำครับ วันหยุดไม่แน่นอน ทุกครั้งเวลาที่เราได้หยุดดูลมหายใจของตัวเอง มีชีวิตเดินช้า เป็นช่วงเวลาที่เต็มพลังกายและพลังใจ อยากจะหาอะไรเย็นๆนั่งดื่มให้ชื่นใจ บางครั้งก็นั่งฟังเพลงไปเรื่อยๆตามอารมณ์ก็มีความสุขแล้วครับ ถึงแม้งานจะเยอะแต่เราก็ต้องหาเวลาพักและวางทุกอย่างลง แล้วเราจะได้แรงบันดาลใจใหม่ๆเข้ามาเสมอ บางครั้งแรงบันดาลใจที่เราได้พบอาจจะเป็นสิ่งรอบตัว เป็นหนังสือ เป็นรูปภาพ เป็นผู้คน หรือธรรมชาติ ขอให้นำแรงบันดาลใจเหล่านั้นมาเติมพลังสร้างสรรค์ผลงานใหม่ๆ โลกเราจะได้หมุนไปข้างหน้าทุกวันครับ.............