ห้องสมุด TCDC


ห้องสมุดใจกลางเมือง ที่ไม่ได้มีเพียงแค่หนังสือดีๆที่เดินทางมาจากทั่วโลก แต่ยังเต็มไปด้วยผู้คนที่อยู่ในวงการออกแบบ ทำให้เราได้สัมผัสกับแนวคิดที่หลากลาย รูปแบบการใช้ชีวิตที่อยู่ในสังคมเมือง จนบางครั้งผมนึกว่านั่งทำงานอยู่ในต่างประเทศ ตอนนี้กำลังมีนิทรรศการของนักปั่น จัดแสดงอยู่ภายในครับ ได้บอกเล่าเรื่องราวของจักรยาน และธุรกิจออกแบบที่มาช่วยทำให้การปั่นจักรยานสนุกขึ้น ไม่ว่าจะเป็นกระเป๋า หมวก จุกใส่แฮนด์ ช่างประกอบจักรยาน ผมชอบวิธีการนำเสนอในรูปแบบของ TCDC เพราะเข้าใจง่าย กระชับ และเข้าถึงเรื่องราว พื้นที่จัดแสดงเป็นเพียงฝาผนัง แต่มีหูฟังและวิดีโอได้ให้ชม สนุกตรงที่เป็นหูฟังไร้สายด้วย ยืนฟังแล้วเดินดูจักรยานได้เลย มุมเล็กๆแต่สงบใจกลางเมืองแห่งนี้ ยังเป็นสถานที่ที่ผมชอบมานั่งทำงานเสมอ.....