สมุดบันทึก


ในช่วงเวลาที่ว่างระหว่างวัน...................การมีเวลาอยู่กับตัวเองเงียบๆ ได้เขียนบันทึก ก็ถือเป็นอะไรที่ทำให้เราได้ทบทวนเรื่องราวที่ผ่านไปในแต่ละวัน และทุกครั้งที่ผมได้กลับมาเปิดอ่าน ก็มักจะได้ข้อคิดและแรงบันดาลใจให้ตัวเองเช่นกันครับ การมีเวลาทบทวน ทำให้เรารู้ว่าเราต้องพัฒนาอะไร ทำให้เรารู้ว่าชีวิตเราผ่านอะไรมาบ้าง ทั้งช่วงเวลาที่สุขที่สุดหรือเวลาที่ทุกข์จนอยากจะร้องไห้..............สิ่งเหล่านี้จะเป็นพลังให้เราก้าวไปข้างหน้า ด้วยความมั่นคง ด้วยความนิ่งและเต็มเปี่ยมไปด้วยสติทุกย่างก้าว เมื่อเราได้ลงมือทำเหตุให้ดีพร้อมแล้ว วันนึงผลแห่งความดีต่างๆที่เราได้สร้างไว้ ก็จะส่งผลให้เราอย่างแน่นอน.........