วัฒนธรรมโบราณจากวัฒธรรมโบราณ อันเป็นรากฐานแห่งความทันสมัยสู่ยุคดิจิตอล เราจะได้เห็นศิลปะและความคิดของคนสมัยโบราณในเรื่องความเชื่อ แนวคิด และการใช้ชีวิต เราได้รับการถ่ายทอดผ่านทางระบบสัญลักษณ์ รูปภาพ งานศิลปะ แทนการเล่าเรื่องและบันทึกสิ่งที่เกิดขึ้นในยุคนั้นๆ การได้มีเวลากลับไปศึกษาประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมโบราณ ทำให้เราเห็นการพัฒนาการของมนุษยชาติ แต่สิ่งที่นึงเราหนีไม่พ้น คือ ทุกอย่างเมื่อมีเกิดขึ้น ก็ย่อมมีดับไปเป็นธรรมดาของวัฒนธรรมและความนิยม อยู่ที่ว่า.....เราจะรู้จักปรับตัวให้เข้ากับสิ่งรอบตัวเราอย่างไร