Starbucks


ผมเป็นหนึ่งในคนที่ชอบโลโก้นี้ของ Starbucks นะครับ แต่อีกไม่นานโลโก้ของแบรนก็จะถูกเปลี่ยนให้ดูเรียบง่ายขึ้น จนเหลือเพียงสีเขียวเพียงสีเดียว.......สอนให้เรารู้ว่า ทุกอย่างในโลกนั้นล้วนแต่ต้องมีการเปลี่ยนแปลง ไปตามกาลและเวลา เพียงแต่เราค่อยๆปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงนั้น แล้วความสุขก็จะเกิดขึ้น