Toys

ในช่วงเวลาที่เราเป็นเด็กถ้าไม่อยากได้ขนมก็คงหนีไม่พ้นของเล่น ของเล่นพลาสติกหลากสี ที่สร้างสรรค์จินตนาการให้กับเด็กๆทุกคนบนโลก กว่าจะที่เค้าจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ สิ่งนึงที่เด็กๆมีมากนั่น คือ จินตนาการ เพราะพวกเค้าไม่ได้กลัวผิด ไม่ได้รู้เยอะ กล้าที่จะคิดและสร้างสรรค์ตามความรู้สึก จนบางครั้งผมก็อยากกลับไปเป็นเด็กอีกครัง ^ ^