Private Prada

หนึ่งในไอเดียที่น่ารักมากของปราด้าจริงๆครับ โดยแว่นรุ่นนี้สามารถที่จะถอดเปลี่ยนแถบตัวอักษรย่อของแต่ละคนได้เอง เพียงไขสกรู สร้างความรู้สึกพิเศษที่ไม่เหมือนใคร.......