เบื้องหลังการทำงาน

กว่าจะมาเป็นผลงานแต่ชิ้นที่ทรงคุณค่าและดูงดงาม เบื้องหลังการทำงานนั้น ต้องเต็มเปี่ยมไปด้วยความตั้งใจ ความมานะและพยายาม เพื่อให้ผลงานทุกชิ้นออกมาดีที่สุด สิ่งที่ผมจะสามารถสื่อสารกับผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชม มีเพียงแค่รูปภาพและบทความบรรยายเท่านั้น ทุกครั้งที่ต้องถ่ายงานผ้าพันคอ ผมจะเปิดเพลงของผ้าพันคอผืนนั้นๆคลอไปด้วย จัดไฟและแสง ถ่ายภาพจนกว่าจะได้ภาพที่สื่อถึงความรู้สึกที่ต้องการ......... และจะมีเพียงไม่กี่ภาพ ที่ได้คัดเลือกมาลง