กรุณาแห่งหัวใจ

"ขอส่งผ่านความสุข สงบ และพลังแห่งสติ ผ่านภาพในหนังสือชุดนี้ครับ"