ในเวลาที่ใจเบิกบาน

เมื่อถามว่า ชาติหน้ามีจริงหรือไม่ ??? คงต้องกลับมาถามให้ใกล้ขึ้นว่า พรุ่งนี้มีจริงหรือไม่ ?

เราทราบว่าพรุ่งนี้มีจริง เพียงแต่มันยังมาไม่ถึง ก็เหมือนกับชาติหน้า ที่เรารู้ว่ามีจริง เพียงแต่ยังมาไม่ถึงเช่นกัน และวันนี้ก็จะกลายเป็นอดีตเมื่อวันเวลาผ่านไป และวันนี้ก็คือ อนาคตของ เมื่อ 10 ปีที่แล้วเช่นกัน ทุกอย่างในโลกนี้ล้วนมีเหตุและผล เกี่ยวข้องและสัมพันธ์กันเสมอ เหมือนที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ ถ้าเราลงมือทำปัจจุบันให้ดี ทำเหตุให้ถึงพร้อม ผลที่จะเกิดขึ้นในอนาคต หรือลมหายใจถัดไป ก็จะดีตามมาด้วยเช่นกัน การมีสติอยู่กับปัจจุบัน ช่วยให้เราไม่หลงระเริงและช่วยทำให้เราไม่ประมาทในการดำรงชีวิต

ในเวลาที่ใจเราเบิกบาน ก็เป็นผลที่เกิดจากเหตุที่เราเคยสร้างไว้เช่นกัน และก็จะกลายเป็นเหตุให้เกิดผลที่กำลังจะเกิดขึ้นเช่นกัน.............