จัดหัวเตียงใหม่ครับ

ความเรียบง่ายและความสงบ คือ สิ่งที่ผมมีความสุขอย่างที่สุด #Martinphu