Louis vuitton agendaLV Agenda เล่มนี้เป็นขนาดเล็กที่สามารถพกพาได้ง่ายครับ มีช่องใส่บัตรเครดิต และสามารถเปลี่ยนรีฟิวได้ ส่วนรีฟิวที่ใช้ผมซื้อจากข้างนอกแทนครับ เพื่อเน้นความบางและตรงกับการใช้งาน ทั้งเบาและบาง ที่สำคัญเราใช้งานประจำ คุ้มค่าสมราคาจริงๆ..............