Dunhill MENSWEAR SPRING 2011


Credit : style.com
ผมชอบบรีฟแคส เพราะคิดว่าเป็นพื้นฐานของกระเป๋าเอกสาร ที่ช่วยในการรักษาเอกสารและช่วยให้เรามีพื้นที่ในการเก็บของในการทำงาน ที่ถือไปไหนมาไหนได้ครับ....