มาเพิ่มสไตล์ให้กับชีวิต
แฟชั่นที่เห็นอยู่ มาจากการที่เหล่าแฟชั่นนิสตาร์ไปชมแฟชั่นโชว์ครับ ฉะนั้นความพิเศษของการนำเสนอข้างของต่างๆ ค่อนข้างงดงามและเกินจริงไปบ้าง เหมือนเราแต่งตัวไปงานครับ แต่ชีวิตเราไม่จำเป็นต้องแต่งตัวแบบนี้ทุกวันครับ เลือกว่าพิเศษใส่อะไรที่อยากใส่บ้าง ชีวิตก้มีความสุขครับ......................