Lego


ของเล่นชิ้นโปรดที่สุดของผมสมัยวัยเด็กครับ เพราะเลโก้ทำให้เราคิดนอกครอบได้ ฝึกให้ผมมีจิตนาการและสร้างสรรค์มากครับ ทุกวันนี้เห็นที่ไหนก็จะนึกถึงของเล่นชิ้นนี้


ที่มา : ไปเดินผ่านที่พารากอนครับ