Fashion is all around you !!บางครั้งผมมองว่าแฟชั่นอยู่ใกล้ตัวเรามาก จนเราเองมองไม่เห็นเลยครับ ทุกวันควรจะต้องเอาอะไรติดตัวไปบ้าง เสื้อผ้ากระเป๋า รองเท้า มือถือ และต่างๆนานา เราเองยังต้องใช้ข้าวของมากมายเพื่อการดำรงชีพ คนมักจะมองว่าแฟชั่นเป็นเรื่องไกลตัว เป็นเรื่องราวของสังคมเก๋ใจกลางเมืองเท่านั้น สำหรับผมแล้วแฟชั่นก็คือทุกอย่างรอบตัว ที่มาประกอบอย่างลงตัว ตามแบบฉบับของเราเอง ไม่จำเป็นต้องกางนิตยสารแล้วแต่งตัวตาม ผมเองเลือกอะไรจากคอมมอนเซ็น ! ของตัวเองตลอดครับ อะไรบางอย่างผมเองก็ใช้มั่วไป ไม่ได้คำนึงว่าอิน หรือ เอาท์เท่าไหร่ มีความสุขใจที่จะใส่ ชีวิตของเรา เราเองเป็นผู้เลือก เราเลือกได้ทุกอย่างตั้งแต่หัวจรดเท้า อยู่ที่ว่าเราจะเลือกอะไร ......................................
cradit : ภาพจาก www.birkinboy.blogspot.com