ดีเทล


ลองสังเกตวิธีการถือคลัชของเหล่าแฟชั่นนิสต้าแถวหน้า แล้วเราจะพบวิธีการสร้างความโดดเด่นให้กับกระเป๋าใบเก่งของเรา

Pic credit : Style.com
Photos : Tommy Ton