ดีเทล
"บางครั้งภาพเหล่านี้ก็มีพลังในการขับเคลื่อนแฟชั่นได้มากกว่าที่คิด"

Pic credit : Style.com
Photos : Tommy Ton