Away We Stayอารมณ์และความรู้สึกที่ถ่ายทอดผ่านหนังสั้น ภาพและเรื่องราวภายในเวลาสิบกว่านาที ที่ทำให้เรานั่งดูซ้ำๆไปมาหลายๆรอบ และทอดอารมณ์ไปกับความรู้สึกที่ได้รับ.....

Credit : Youtube.com