4/6/2012

เดือนมิถุนายน ถือเป็นเดือนที่ผมมีพลังในการทำงานมากที่สุดแห่งปี เดือนนี้ยังมีวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา นั่นคือ "วันวิสาขบูชา" ให้พุทธศาสนิกชนได้ทำบุญเวียนเทียน ร่วมสร้างกุศลในวันพระใหญ่ เพื่อสะสมเป็นอริยทรัพย์ต่อไปในภายภาคหน้า มีเพียงความดีและบุญกุศลที่เราได้สร้างไว้เท่านั้นครับ ที่จะคอยคุ้มครองและนำทางชีวิตให้ประสบความสำเร็จ

ทุกอย่างในโลกนี้ล้วนเกิดจากเหตุ เมื่อเราได้สร้างเหตุไว้ดี ผลที่ดีงามก็ย่อมตามมาอย่างแน่นอน ไม่มีความสำเร็จใดในชีวิตที่ได้มาจากความว่างเปล่า ทุกคนจึงต้องลงมือทำ ธรรมะก็เช่นกัน เมื่อเราได้รู้ เราก็ต้องนำมาปฏิบัติใช้ในชีวิตประจำวัน ขอให้ทุกท่านเต็มไปด้วยสติในการดำเนินชีวิตในเส้นทางแห่งธรรม สวัสดีวันวิสาขบูชาครับ