24/4/2012

เสื้อผ้าช่วยบ่งบองภาพลักษณ์ความเป็นตัวตนของเราได้ดีที่สุด เราอยากจะเป็นอย่างไร เราก็แต่งแบบนั้น สไตล์มักเกิดขึ้นจากความชื่นชอบส่วนตัว รวมกับสภาพแวดล้อม สังคมที่เราอยู่ ตลอดจนหน้าที่การงาน ที่จะทำให้เรามีรูปแบบในการดำเนินชีวิตเพื่อตอบสนองสิ่งที่อยู่รอบตัวเรา

ถ้าเราต้องใช้ชีวิตในการติดต่อประสานงานกับลูกค้า ติดต่องานกับสถานที่ราชการหรือบริษัทที่เป็นทางการ เราย่อมมีลุคในรูปแบบที่น่าเชื่อถือ ดูภูมิฐาน สูท กระเป๋าหนัง คงเป็นสิ่งที่เราจะมีติดตัวอยู่เสมอ ในขณะที่หากเราทำงานในกองถ่าย ต้องใช้ความคล่องตัว เราอาจจะมีเสื้อยืด กางเกงยีนส์อยู่ในตู้เสื้อผ้า มากกว่ากางเกงทรงทางการก็ได้

สำหรับผม ถ้าใครแต่งตัวได้น้อยที่สุด แล้วดูโดดเด่นที่สุด นั่นคือ การตกผลึกทางความคิดที่ล้ำเลิศ เพราะเสื้อผ้าที่ไม่มากจนเกินไป คงทำให้ใครหลายๆคนจดจำใบหน้าและบุคคลิกของเราได้ง่ายขึ้น จริงมั้ยครับ