11/3/2012

เช้าวันอาทิตย์นี้ ผมตื่นมาได้มีเวลาที่จะนั่งอ่านหนังสือที่ชื่อว่า "บังเอิญ" ของคุณศศิมา ศรีวิกรณ์ จบในตอนเช้า ได้ข้อคิดอะไรมากมายจากหนังสือเล่มนี้ ภาษาที่อ่านง่ายและเหมือนกับกำลังฟังคุณหญิงเล่าเรื่องราวชีวิต ที่ได้พบเจอมาในทุกด้านด้วยความจริงใจ ข้อคิดที่แทรกอยู่ในแต่ละบท ทำให้เราได้กลับมาทบทวนและพร้อมที่จะพัฒนาทุกวันให้ดียิ่งขึ้น

เหมือนผมได้กลับไปเห็นภาพความงดงามของสังคมในยุคทีี่่ตัวเองยังไม่เกิด ได้เห็นรูปแบบการใช้ชีวิตที่งดงาม กระบวนการทางสังคมที่เหมือนและแตกต่างจากในปัจจุบัน ได้เห็นภาพเมืองอังกฤษในยุคที่น้อยคนนักจะได้มีโอกาสได้เดินทางไปสัมผัส และชื่อของผู้ใหญ่มากมายที่ผมเคยพบเห็นมาตั้งแต่เป็นเด็กเช่นกัน

มีบางข้อความที่น่าสนใจ "ผู้หญิงสวย" หาง่าย "ผู้หญิงาม" หายาก พราะความงามที่ว่านี้ต้องมาจากใจ บุคลิกภาพ วิถีการดำเนินชีวิตที่สง่างาม ไม่ได้สวยเพียงแค่เสื้อผ้า หน้าตาและการแต่งเติมเพียงชั่วครั้งชั่วคราว เชื่อว่าหนังสือเล่มนี้น่าจะเป็นประโยชน์ให้กับหลายๆคนที่ได้อ่าน หากกำลังอยากจะหาหนังสือดีๆสักเล่ม ลองแวะไปหาอ่านดูนะครับ ขอให้ทุกท่านมีความสุขวันอาทิตย์...............