นิทรรศการ Criss + Cross @TCDC


นิทรรศการ Criss + Cross เป็นนิทรรศการที่ได้นำผลงานการออกแบบของประเทศสวิตเซอร์แลนด์มาจัดแสดง ภายในส่วนของการจัดแสดงทำได้เรียบง่าย โดยเด่นด้วยการใช้วัสดุไม้ในการตกแต่ง ผมคิดว่าความน่าสนใจของการออกแบบของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ คือ ความเรียบง่าย วัสดุที่ใช้มีความทนทาน และใช้งานได้จริง ทำให้สินค้าต่างๆของประเทศเป็นที่ยอมรับในระดับโลก
_______________________
*เข้าชมฟรี
@TCDC Emporium ชั้น 6
10.30 - 18.00 (ปิดวันจันทร์)