4/1/2012

เข้าสู่วันที่ 4 ของปีใหม่ เราอาจจะยังไม่คุ้นกับการเขียนปี 2012 แต่อีกไม่นานเราก็จะคุ้นเคยกับปีนี้ แต่ละท่านมีแพลนในการทำงานของปีนี้ไว้ว่าอย่างไรบ้างครับ ? ปีนี้อยากได้อะไร อยากทำอะไร อยากไปเที่ยวที่ไหน อยากลงมือทำงานอะไรใหม่ ขอให้เราตั้งใจไว้ตั้งแต่ต้นปี แล้วทำให้ได้อย่างที่ใจเราต้องการ

ความสำเร็จทุกอย่างต้องลงมือทำ ต้องมีความสม่ำเสมอในการทำงาน ขยันและอดทน ไม่นานเราก็จะก้าวไปถึงความสำเร็จอย่างที่เราต้องการ การที่ได้เริ่มเป็นผู้ให้ก่อน ยอมทำให้ใจของเรามีความสุข เหมือนคำโบราณที่เคยได้ยินกันมาคือ "เมื่อยิ่งให้ ก็ยิ่งได้รับ" แล้วธรรมชาติก็จะส่งอะไรดีๆมาให้เราเสมอ โดยเฉพาะโอกาสดีๆ สิ่งเหล่านี้บางครั้งเงินไม่สามารถซื้อได้ มีเพียงใจของเราเท่านั้นที่จะสร้างหนทางให้กับชีวิตเราได้........