Reem Acra : Pre-Fall 2012

การนำเสนอเทรนด์ล่วงหน้า อาจจะทำให้เรามีแนวทางในการเลือกซื้อสินค้าได้ง่ายขึ้น และเห็นภาพแนวโน้มของความนิยมที่จะเกิดขึ้นในอนาคต แต่ความแน่นอนก็คือความไม่แน่นอน บางครั้งอะไรที่นิยมก็มาจากสิ่งที่เราไม่ได้คาดคิด ไม่มีใครบอกอนาคตได้แม่นยำ 100 % เพราะความสนุกของอนาคต ก็คือการที่เราไม่อาจจะคาดเดาอะไรได้ และได้พบอะไรใหม่ๆตลอดการเดินทาง

Credit : Style.com