นิทรรศการ FOODJECTS @TCDC


เป็นนิทรรศการเล็กๆที่จัดที่ TCDC ครับ ว่างๆลองแวะไปเยี่ยมชมได้ครับ