เบื้องหลังการทำงาน

ผมชอบคำพูดที่เพื่อนคนนึงเคยบอกไว้ว่า "บางครั้งรูปแค่รูปเดียวก็แทนความหมายได้มากมาย" ผมเลือกรูปมาเพียงรูปเดียวเพื่อบอกถึงเบื้องหลังของการทำงาน ก่อนที่จะได้ผลงานสวยๆมานำเสนอในเบื้องหน้า เทคโนโลยีมากมายที่ทันสมัย จะเป็นเพียงวัตถุถ้าเราไม่ได้ใส่หัวใจในการทำงาน เครื่องมือต่างๆเป็นเสมือนกับผู้ช่วยที่ทำให้งานสำเร็จและได้ผลงานตามที่ต้องการ ผมแอบถ่ายอุปกรณ์ของทีมงาน ที่ทำให้เกิดผลงานดีๆขึ้นบนโลกใบนี้ ทุกงานจะมีเครื่องคอมพิวเตอร์ของ Apple เพื่อที่จะเช็คภาพ แสง และสี ให้ตรงตามที่ต้องการมากที่สุด แต่ผมเองก็ส่งงานทุกอย่างผ่าน BlackBerry ไม่น่าเชื่อว่าผลไม้สองอย่างนี้ จะทำให้โลกพัฒนาไปเร็วมาก เราเชื่อมโลกทั้งใบไว้ด้วยกัน ความรวดเร็วของเทคโนโลยีทำให้ชีวิตเราสะดวกขึ้น ทุกอย่างกลายเป็นส่วนนึงของชีวิต หลายครั้งผมเองก็ใช้เทคโนโลยีสร้างโลกใบใหม่ขึ้นมาเช่นกัน..........