GIVENCHY stores now open !!!

การกลับมาของจีวองชี่ในครั้งนี้ จะกลายเป็นแบรนด์ยอดนิยม ที่ผู้คนต่างให้ความสนใจ #Martinphu