เคล็ดลับหัวใจเศรษฐี

วันนี้ผมได้นั่งอ่านหนังสือของท่านว.วชิรเมธี ที่ชื่อว่า "เคล็ดลับหัวใจเศรษฐี" เป็นหนังสือธรรมะที่อ่านง่าย และได้เคล็ดลับของการเป็นเศรษฐีที่ยั่งยืนและมีความสุข มีอยู่หัวข้อนึงที่น่าสนใจครับ ท่านสอนว่า " ขยันทำกิน ไม่บินสูงนัก รักษาความสะอาด ฉลาดสะสม นิยมสามัคคี " เป็นแนวทางที่สามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตจริงของทุกสายงาน ขยันทำกิน สอนให้เรามุ่งมั่นในการทำงาน ไม่ย่อท้อต่อความยากลำบาก ,ไม่บินสูงนัก สอนให้เรารู้จักพอเพียงเหมือนผึ้งที่ไม่บินสูงนัก บินเพื่อออกไปหาอาหาร, รักษาความสะอาด ในที่นี่หมายถึง การรักษาใจ และทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต, ฉลาดสะสม คือ การประหยัดอดออม รู้จักที่จะเก็บสะสมทรัพย์สินที่หามาได้ และสุดท้าย นิยมสามัคคี สอนให้เรารู้จักถึงการอยู่รวมกันในแบบพึ่งพาอาศัย มีมิตรภาพและรู้จักแบ่งปัน

หากเราได้มีเวลาสำรวจตัวเองและพัฒนาไปตามหลักทั้ง 5 ข้อ ก็เชื่อว่าความเป็นเศรษฐีนั่นอยู่ไม่ไกลจากตัวเรา เลยนำเคล็ดลับดีๆเหล่านี้มาแบ่งปันครับ