ร้าน PLEATS PLEASE

วันนี้พาทุกท่านมาเยี่ยมชม ร้าน PLEATS PLEASE สยามดิสคัฟเวอร์รี่ ชั้น 2 ครับ