ดีเทล

บางครั้งผ้าพันคอ ก็เป็นได้มากกว่าผ้าพันคอ...................