ดีเทล

บนพื้นฐานของความเรียบง่าย ที่มีอะไรซ่อนอยู่ มักจะทำให้รู้สึกน่าค้นหาเสมอ.......