3/9/2011

คืนนี้รายการสุริวิภา ได้นำเสนอเรื่องราวของมารยาทบนโต๊ะอาหาร ความประณีตของมนุษย์ที่ถ่ายทอดสืบต่อกันมาช้านาน จนถึงทุกวันนี้ก็ยังคงทำเนียมปฏิบัติที่ดีงามไว้ได้เสมอ แต่ยุคสมัยที่เปลี่ยนไป ทำให้ชีวิตเราเองก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลง แม้แต่วิธีการต่างๆ อย่างมารยาททางสังคม ก็ค่อยๆเลือนหายไป ยังมีการคงรักษาไว้เพียงแต่เปลี่ยนรูปแบบเท่านั้น ผมยังมีตำราคู่มือเล่มสีดำที่รวบรวมการดำเนินวิถีชีวิตชั้นสูงของคนในอดีต ทุกครั้งเวลาที่เปิดอ่านก็จะพบกับเครื่องหมายที่ตัวเองได้ทำไว้ และข้อความสั้นๆที่เขียนโน๊ตไว้เสมอ เพราะกฎบางข้อ ก็มีการเปลี่ยนแปลง และต้องขึ้นอยู่กับเชื้อชาติ รวมทั้งกาลเวลาที่เหมาะสมด้วย ประเพณีปฏิบัติอะไรที่ดีงามบางอย่าง เราก็ควรที่จะรักษาไว้

ผมเองก็ยังเขียนจดหมายด้วยลายมือส่งถึงลูกค้าคนสำคัญ รวมทั้งส่งการ์ดอวยพรตามโอกาส ถึงแม้ทุกวันนี้จะมีสื่อในระบบดิจิตอลแล้วก็ตาม แบบแผนที่คลาสสิก ก็ยังมีให้เห็นอยู่ ผมยังส่งผ้าพันคอให้กับลูกค้าในแบบเฉพาะของเรา รวมทั้งผลงานทุกอย่าง จะต้องได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างดีที่สุด เท่าที่เราจะทำได้ ยังรวมไปถึงประวัติในการผลิตผลงานที่บันทึกไว้อย่างดีด้วยลายมือ เพราะสิ่งเหล่านี้คือพื้นฐานของชีวิตที่สำคัญ โลกเปลี่ยนไปเร็วมาก เราเองก็ต้องตามกระแสให้ทันเพื่อการปรับตัว แต่สุดท้ายอะไรที่เป็นแก่นของเรา เราเองก็ยังคงต้องรักษาไว้ตราบนานเท่านาน...........................