หนังสือ Marketing on Twitter
หนังสือเล่มเล็กๆน่ารักๆ เขียนด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย โดยอาจารย์บอมครับ วางแผงแล้ววันนี้ครับ ^ ^