7 / July /2011

เย็นวันเสาร์ หลังจากเลิกงาน ผมก็ได้มีเวลาผ่อนคลาย นั่งฟังเพลงสบายๆ แล้วปล่อยความคิดให้ไหลไปตามเสียงเพลง มีเวลาพักดูลมหายใจเข้าออกของตัวเอง เรียกพลังแห่งสติ ความสุขแห่งความสงบก็อยู่ตรงหน้าของเรา วันนี้เป็นวันที่อากาศร้อนครับ ต่างกับอาทิตย์ที่แล้วที่ฝนตก เราไม่อาจที่จะคาดเดาสิ่งที่จะเกิดขึ้นได้เลย แต่เราเลือกที่จะทำวันนี้ให้ดีที่สุดได้ ขอบคุณฤดูต่างๆที่ทำให้โลกมีสีสัน มีฝน มีร้อน มีหนาว ธรรมชาติได้ให้สิ่งที่มีคุณค่ากับเรา อยู่ที่ว่าเราจะเลือกที่จะปรับตัวเข้ากับธรรมชาติอย่างไรเท่านั้นเอง.....................