30/7/2011

บางครั้งคำว่าสไตล์ ก็ไม่ได้หมายความว่าต้องมีราคาแพง แต่หมายถึงรูปแบบเฉพาะของบุคคลนั้นๆ เราไม่มีเครื่องวัดสไตล์ของแต่ละคน แต่เราสามารถที่จะรับรู้และสัมผัสสิ่งเหล่านี้ได้ด้วยใจ เวลาที่ผมจะชอบอะไรสักอย่าง ผมมักจะดูจากภาพรวมกว้างๆ ที่ทำให้เกิดความสมดุล เมื่อใดก็ตามที่มีความสมดุล เมื่อนั่นก็จะเกิดเป็นสไตล์อันเป็นที่ยอมรับ มนุษย์เรายังต้องการความสมดุลในการดำเนินชีวิต ไม่มากเกินไป ไม่น้อยเกินไป ตั้งอยู่บนความพอดี แล้วความสุขในใจของเราก็จะเกิดขึ้น หวังว่าทุกบทความที่ต่อเนื่องกันมาอย่างสม่ำเสมอ จะทำให้ทุกท่านมีความสุข ในการใช้ชีวิตที่สนุกสนานไปด้วยแฟชั่นและสไตล์ แต่ก็ยังตั้งอยู่บนความพอเพียง และความสมดุล หลายคนมักจะเรียกเราว่า "บล็อกแห่งความสุข " ขอให้ผู้อ่านทุกท่านมีความสุขไปพร้อมกับเรื่องราวที่นำมาเล่าสู่กันฟัง ด้วยใจที่เบิกบานนะครับ