นามบัตร

นามบัตร นอกจากจะใช้ในการติดต่อและแนะนำตัวแล้ว ยังมีผลในเรื่องของการสร้างความรู้สึก บ่งบอกถึงสไตล์และแนวคิดของเจ้าของเสมอ