26/June/2011

บ่ายวันอาทิตย์แล้วครับ เวลาเดินไปเร็ว อีกไม่กี่ชั่วโมงก็กำลังจะถึงวันจันทร์ ได้มีเวลานั่งฟังเพลงสบายๆ ทานข้าวเที่ยงอย่างไม่ต้องรีบร้อน ค่อยๆให้ชีวิตดำเนินไปอย่างช้าๆ นั่งดูรูปเสื้อผ้าจำนวนมาก จะเห็นได้ว่าแฟชั่นก็มีอะไรใหม่ๆมาตลอดไม่เคยหยุดนิ่งเช่นกัน อยู่ที่เราจะเลือกอะไรที่เหมาะกับสไตล์และการดำเนินชีวิตของเรา แฟชั่นยังสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้คนเสมอ เพราะเป็นผลงานทางศิลปะที่อยู่บนร่างกายมนุษย์มาช้านาน ตั้งแต่สมัยยุคหิน อียิปต์โบราณ อารณยธรรมเมโสโปเตเมีย ยุคกรีก จนมาถึงยุคปัจจุบัน มนุษย์ยังใช้ชีวิตอยู่กับศิลปะทุกวันโดยอาจจะไม่รู้ตัว

ในการสร้างสรรค์ผลงานทุกอย่าง เราจึงต้องใส่จิตและวิญญาณลงไป ผลงานของเราจึงจะมีพลังที่โดดเด่นกว่า และส่งต่อพลังถึงคนอื่นๆ แต่ละคนล้วนมีสไตล์ของตัวเอง ที่ต่างต้องมุ่งมั่น พัฒนา และปรับตัวไปกับยุคสมัย ทุกครั้งเวลาทำงาน ผมจะนึกถึงความสมดุลในชิ้นงาน จะเลือกอะไรก็มีเคล็ดลับอยู่ที่ความพอดี ความพอเหมาะ ซึ่งไปตรงกับทางสายกลางของพระพุทธเจ้า เมื่อเกิดความสมดุล จึงเกิดเป็นความคลาสสิกที่ลงตัว อยู่ได้นาน ใช้ได้นานนั่นเอง