The first time ever I saw your faceผมเห็นภาพนี้จากหนังสือที่มีชื่อว่า Slow Life นึกถึงเพลง The first time ever I saw your face ที่กำลังฟังอยู่ในขณะนี้ วันนี้เป็นวันหยุดที่ทุกคนต่างมีกิจกรรมในวันสบายๆ ภาพของท้องทะเลที่กว้างใหญ่ กับโรงแรมเล็กๆที่น่ารัก เห็นภาพนี้แล้วมีความรู้สึกว่าอยากจะไปพักผ่อนกับเพื่อนกลุ่มเล็กๆ นั่งคุยเรื่องราวชีวิต ที่แต่ละคนได้ผ่านมา มีชีวิตที่เดินช้า มีเวลาได้เห็นธรรมชาติและลมหายใจเข้าออกของชีวิต บางครั้งชีวิตเราก็ต้องการเวลาที่นิ่ง สงบ แล้วเราจะพบกับความสุขที่อยู่ภายในใจของเราเอง ธรรมชาติที่งดงามภายในที่สร้างสรรค์โลกใบนี้ให้สวยงาม............