เอกสารและใบปลิว TCDCนอกจากนิตยสาร คิด*ของ TCDC ผมยังนำภาพใบโฆษณารูปมือของนิทรรศกาลปล่อยแสงมาให้ชมกันด้วยครับ เป็นไอเดียน่ารักๆ ที่ออกแบบเป็นรูปมือชูนิ้วโป้ง และซ่อนแผ่นพับรายละเอียดไว้ข้างใน