7/2/2554


ชีวิต คือ การเดินทาง ตั้งแต่เราเกิดจนถึงปัจจุบัน เราไม่มีทางรู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในแต่ละวัน สิ่งที่เราทำได้ มีเพียงทำปัจจุบันขณะของเราให้ดีที่สุดทุกลมหายใจ.............หนังสือเล่มนึงได้เขียนแนวทางการฝึกสติไว้อย่างน่าสนใจว่า หากเรากลับมาฝึกการมีสติ อยู่กับลมหายใจ อยู่กับสิ่งที่เราทำจริงๆในแต่ละขณะ โดยเฉพาะเวลาที่อยู่ที่บ้าน เมื่อเราออกไปทำงาน เราก็จะสามารถดึงเอาความชำนาญแห่งสติที่เคยฝึกไว้ มาใช้ได้เป็นอย่างดี เมื่อการฝึกเริ่มต่อเนื่องขึ้น ใจของเราก็มีความสุขมากขึ้น เบิกบานจากภายใน

การที่มีเวลาได้สวดมนต์ ฟังธรรม อ่านหนังสือ หรือ การนั่งสมาธิเล็กๆประจำวัน ก็เป็นเครื่องมือในการฝึกทั้งสติและสมาธิให้กับเราได้เป็นอย่างดี เพราะการเดินทางในแต่ละวันของเรา ตั้งอยู่บนความไม่แน่นอน นอกจากความงดงามของธรรมชาติภายนอก เหมือนดอกไม้ในภาพนี้.....ความงดงามของธรรมชาติภายในใจเรา ก็เป็นสิ่งที่น่าค้นหาและลองสัมผัสเช่นกัน.......