Keeping the Peace


ผมเดินผ่านร้านหนังสือ เลือกหยิบหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาอ่าน ทีแรกก็คิดว่าคงจะแค่ดูเนื้อหาผ่านๆ......แต่เมื่อลองอ่านบทแรก ก็รู้สึกถึงความสุขและได้ข้อคิดขึ้นมาทันที เลยลองเปิดอ่านดูเนื้อหาทั้งหมด สุดท้ายก็เลยซื้อกลับมาอ่านที่บ้านแล้วละครับ หนังสือที่ชื่อว่า Keeping the Peace เป็นหนังสือของท่าน Thich Nhat Hanh ที่ถ่ายทอดวิถีการดำรงชีวิตอย่างมีความสุข ด้วยการใช้สติ ใครที่กำลังเครียด กำลังเหนือยล้า ผมอยากแนะนำมากครับ ผมเองเคยอ่านหนังสือของท่านมาก่อน แต่เล่มนี้รู้สึกว่าได้กลับมาสู่ธรรมชาติของจิตใจ และธรรมชาติ..........หากมีเวลาลองแวะไปเปิดอ่านดูได้นะครับ แล้วเราจะทราบว่า ความสุขนั้นอยู่ตรงหน้าเราเสมอ............