Hello Jewelry

Hello Jewelry
ที่รวบรวมเรื่องราวเครื่องเพชรอันมีชื่อเสียงของโลก พร้อมภาพประกอบและเนื้อหาที่น่าสนใจครับ เช่น

- หยกสุสานโบราณและเครื่องเพชรยุโรป ของคุณสุมณี คุณะเกษม
- อัญมณีมหาราชา
- พระแสงดาบทองอยุธายา
- เสื้อทองคำ
- เครื่องราชูปโภค ร.5